Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivämäärä: 1.8.2017.

Rekisterinhaltijan tiedot

Pottupellossa.fi
Konegalleria konekuskeille

Rekisterin nimi

Pottupellossa.fi -rekisteri

Rekisterin ylläpitäjän tiedot

pottupellossa(@)gmail.com

Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään sivuston kävijäsuhteen ylläpitämiseen ja sivuston kävijöiden palvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa verkkosivuston palvelukokemuksen ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan yhtiöön kuuluvien sivustojen kuluttaja- ja palvelutiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaan suoramarkkinointiin henkilötietolain 19 §:n mukaisesti, ellei kävijä ole erikseen kieltänyt sitä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin keräämiseen ja hallintaan käytetään kolmannen osapuolen palvelua. Rekisteritietoja voidaan käyttää sivuston palvelukokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Rekisteröidyt henkilöt saavat tietoa ajankohtaisista Pottupellossa.fi -sivuston sisällöstä, tapahtumista, kilpailuista ja kampanjoista sähköpostin välityksellä.

Rekisteritietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan kävijöiden rekisteröityessä, tilatessa uutiskirje tai osallistuessa kilpailuihin Pottupellossa.fi -sivustolla tai tapahtumissa.

Rekisteritietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Rekisteröity henkilö voi nähdä ja päivittää antamansa tiedot verkkosivustolla tai ilmoittamalla asiasta Pottupellossa.fi -sivuston edustajalle.

Mikäli rekisteriin liitetään toisen henkilön tietoja tai rekisteriin liitettävä henkilö on alle 18-vuotias, tulee tietojen lähettäjällä olla asianomaisen henkilön tai tämän huoltajan lupa.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn henkilön suostumuksella tai toimeksiannosta.

Rekisterin tietosisältö

Pottupellossa.fi -rekisteri käsittää rekisteröidyn henkilön sähköpostiosoitteen.

Rekisteritietojen käsittely

Pottupellossa.fi käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteritietojen luovutus

Pottupellossa.fi ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisteriin kerätty tieto sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan sivustolla, jossa tietoja käsitellään.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään salasanalla ja teknisesti suojattuihin tietokantoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritetyt henkilöt.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen tarkastus- tai muutospyyntö sekä mahdollinen suoramarkkinointikielto tulee lähettää sähköpostitse sivuston edustajalle.

Pottupellossa.fi
pottupellossa(@)gmail.com