• PDF

Rekisteriseloste

  • 21.04.2008 20:02
  • Viimeksi päivitetty 20.03.2016 17:19

Sivustolla kerätään käyttäjistä tietoa. Täällä kerrotaan tarkemmin asiasta.

Rekisteriseloste

Palvelun ylläpitäjä (pottupellossa.fi) kerää tämän palvelun käytöstä seuraavia tietoja: Käyttökertakohtainen, yksilöllinen sessiotunniste Käyttäjän koneen IP-osoite Käyttäjän selaimen tunnistemerkkijono Tieto siitä, mistä kohteeseen on tultu (ns. referer-tieto) Käynnin ajankohta.

Näitä tietoja kerätään a) tilastollisiin tarkoituksiin b)palvelun ylläpitämiseksi. Palvelun ylläpitäjä voi julkaista tilastotietoja palvelimensa käytöstä, ja yllä mainituista tiedoista. Yksittäisten käyttäjien koneiden IP-osoitteita ei julkaista. Yllä luetellut tiedot voivat yksilöidä käyttäjän tietokoneen, mutta eivät käyttäjää itseään. Siksi niistä syntynyt rekisteri ei ole henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Käyttämällä tätä palvelua, käyttäjä antaa suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen.

Jäsenpalvelu / rekisteröityneet jäsenet

Jotkut tämän verkkopalvelun osiot edellyttävät käyttäjän rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi eli jäseneksi. Jäsenrekisteriin tallennetaan ainoastaan käytäjän suostumuksella annettavia tietoja. Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi ja antamalla tietonsa vapaaehtoisesti, käyttäjä antaa suostumuksensa näiden tietojen keräämiselle ja hyödyntämiselle. Henkilötietolain 8 pykälän 5:n kohdan perusteella Ylläpidolla on oikeus rekisteröityjen ryhmien henkilötietojen käsittelyyn.

Palvelussa ei kerätä eikä tallenneta käyttäjistä ns. arkaluonteisia tietoja. (Henkilötietolaki 3. luku)

Tietojen suojaus

Palvelun ylläpito suojaa keräämänsä tiedot siten, että normaalissa tietojärjestelmän käytössä eivät palvelun tai heidän valtuuttamiensa ulkopuoliset tahot pääse tarkastelemaan salaiseksi tarkoitettuja tietoja. Tietoja voidaan käyttää ylläpidon suorittamiin tutkimus tai tilastointitarkoituksiin. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä luovuteta 3. osapuolelle.

Jäsenellä on mahdollisuus tarkastella ja muokata luovuttamiaan tietoja nk. jäsenalueella. Jäsenalueella pääseminen edellyttää, että kävijä tunnistautuu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan palveluun. Jäsen pystyy tarkastelemaan ja muokkaamaan ainoastaan omia tietojaan.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkiötietolain 26. pykälän nojalla jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopio. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Jäsenellä on myös yhdistyslain perusteella oikeus tutustua jäsenluetteloon. Sen, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan tulee esittää todistus siitä, että sähköposti tai muu identifioiva tunniste on hänen hallussaan. Todistukseksi kelpaa esimerkiksi tulostettu palvelusopimus, josta tiedot käyvät ilmi. Lisäksi henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä, sekä luovuttaa Ylläpidolle omakätisesti allekirjoitettu pyyntö saada nähtäväkseen nämä tiedot.Esitettyään nämä dokumentit, saa esittäjä tiedokseen henkilötietolain 26 §:n luettelemat tiedot.

Mikäli edellisestä tietojen tarkistuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, perii Ylläpito tietojen antamisesta hinnastonsa mukaisen korvauksen.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Henkilötietolain 30. pykälän nojalla rekisteröidylläon oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Henkilötietolain 29. pykälän nojalla rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuskesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja jäsenelle on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuuten toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteyshenkilö:

pottupellossa.fi
pottupellossa(at)@gmail.com

Puhelin: +358 (0)404160618 (arkisin)

Tietosuojavaltuutetun sivuilta löydät dokumenttejä tarkistaaksesi esim. tietojasi.